Photo of Scott Thomasson

Scott Thomasson

Director, New Markets Vote Solar